pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Kvalitetssystem

NLMK DanSteel A/S producerer i henhold til ISO 9001:2015, hvilket udover den tekniske proces også omfatter.

Overvågning af systemets effektivitet i relation til målsætningerne ved hjælp af interne auditter og ledelsesevaluering. Involvering af medarbejderne i løbende kvalitetsforbedringer.

Brug af leverandører og samarbejdspartnere, der opfylder NLMK DanSteel A/S' kriterier for godkendelse.

NLMK DanSteel A/S' kvalitetsstyringssystem er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 9001:2015.

NLMK DanSteel A/S har et system og en organisation, der gør det muligt for virksomheden at tilvejebringe en effektiv løsning på de problemer, der måtte opstå. Med andre ord betyder det, at NLMK DanSteel A/S opretholder et højt kvalitetsniveau, en forbedret leveringskvalitet og lavere omkostninger.

Kvalitetsstyringen sikres ved hjælp af et effektivt samspil mellem produktstandarder, processpecifikationer og procedurer, så kundens forventninger til produktegenskaber og leveringstid opfyldes. Kontinuerlig måling, rapportering og overvågning af kvalitetsniveauet sikrer hurtig og effektiv indgriben i tilfælde af afvigelser.