pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Miljø

Miljø

Formålet med REACH (EU-forordning 1907/2006) er at identificere de farlige egenskaber ved kemikalier og de resulterende risici for menneskers helbred og for miljøet samt at angive anbefalinger til håndtering af disse risici i hele forsyningskæden.

REACH: EN PRIORITET FOR ALLE ENHEDER I NLMK Europe

CLP (EU-forordning 1272/2008) angiver de nye regler for klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier og blandinger. Akronymet "CLP" står for "Classification, Labelling, Packaging" (klassificering, mærkning, emballering).

  • I november 2010 registrerede de relevante juridiske enheder i NLMK Europe adskillige kemikalier, der fremstilles eller importeres i mængder over 1.000 tons pr. år, inden for rammerne af REACH-forordningen. I december 2010 indberettede de relevante juridiske enheder i NLMK Europe ligeledes adskillige kemikalier, der importeres inden for rammerne af CLP-forordningen. Interesserede læsere kan finde detaljerede oplysninger samt REACH-registreringsnumrene i den relevante fil for hver enkelt enhed. De kemikalier, der blev indberettet for det foregående år i henhold til CLP, vil blive registreret af den samme juridiske enhed inden for rammerne af REACH enten i 2013 eller 2018, afhængigt af de respektive tonnager (alle mellem 1 og 1.000 tons om året).

Stål som legering har bestemte egenskaber, der er angivet i REACH. Vurdering af legeringer kræver anvendelse af specifikke metoder.

NLMK Europe skal indsende registreringsfiler til ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur). Som anbefalet i forordningen gennemførte NLMK Europe i november 2008 præregistreringen af adskillige kemiske stoffer og specielt de, der forefindes i virksomhedens ståltyper (se vedhæftede lister i nedenstående filer pr. juridisk enhed).

Denne delvist forebyggende foranstaltning muliggør, at NLMK Europe kan afvente en afklaring i forhold til REACH-fortolkningen:

Halvfabrikata fra stålindustrien (slabs, blokke osv.) falder ind under REACH. Derfor genererer importen af dem ikke nogen registreringsforpligtelse for importøren i forhold til deres bestanddele. Stålindustriens enstemmige standpunkt i så henseende er angivet i den næste vedhæftede fil, sammen med svaret fra ECHA.

Det betyder, at antallet af kemikalier, der reelt vil blive registreret af de juridiske enheder i NLMK, sandsynligvis vil blive mindre omfattende end det antal, der er angivet på den foreløbige liste, samtidig med at indberetningen vil overholde alle juridiske forpligtelser.

Alle NLMK's europæiske juridiske enheder har opfyldt den anden større juridiske forpligtelse i henhold til REACH. Det var nødvendigt at informere vores leverandører før udgangen af november 2009 om brugen af de pågældende kemikalier på vores fabrikker. Interesserede læsere kan i den næste tabel se det typiske indhold af de breve, der er sendt, sammen med en fil, der forklarer, hvilken type oplysninger, der er inkluderet.

Vi vil også gerne gøre vores kunder opmærksom på, at ingen af de kemikalier, som ECHA indtil videre har foreslået som kandidater (særligt problematiske kemikalier) til listen i bilag XIV i REACH, indtil videre er registreret i vores fabrikker i de færdigvarer, som koncernen sender på markedet. Listen over de pågældende kemikalier findes på ECHA's websted (se nedenstående link).

REACH integreres løbende i den daglige ledelse af vores enheder. Der bliver bygget bro mellem kemikalierne, vores procedurer for arbejdsmiljø og sikkerhed samt miljøindsatsen. NLMK afsætter de nødvendige menneskelige ressourcer til implementering af REACH-forpligtelserne for at forsikre virksomhedens samarbejdspartnere om, at forordningen overholdes til fulde.

Initial letter Letter
regarding
to use
Letter
to customers
Preregistration
substances
Registered
substances
Safety datasheet Notification
CLP
RoHS2 
NLMK La Louviere PDF PDF      PDF      PDF      PDF        PDF       
NLMK Sales Europe     PDF PDF      PDF           
NLMK Clabecq PDF      PDF      PDF      PDF      PDF           
NLMK Strasbourg PDF      PDF      PDF      PDF             
NLMK DanSteel                       PDF   PDF
NLMK Verona PDF      PDF      PDF      PDF      PDF        PDF       
NLMK Manage Service Center PDF        PDF               

Du er velkommen til at sende spørgsmål og kommentarer til info@eu.nlmk.com

Mere information om stillingspapirerne for den europæiske stålindustri er tilgængelig på Eurofer website (European confederation). Desuden kan generelle oplysninger om Reach findes på ECHA web site.