pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Som en del af virksomhedens HR-politik lægger NLMK Europe stor vægt på at tiltrække og ansætte stærke personligheder og fremragende fagfolk. Motivering og udvikling af medarbejdernes kompetencer samt forfremmelse af de rigtige personer opfattes som et vigtigt ansvarsområde for virksomheden. Fordi vores medarbejdere er NLMK's vigtigste aktiv, implementerer virksomheden hvert år ambitiøse planer for uddannelse og kompetenceudvikling, kombineret med en politik om jævnlig og åben intern kommunikation.
+2,000
direkte ansatte i to forretningsenheder

Løbende forbedringer

NLMK Europe er en læringsorienteret organisation, hvor løbende forbedringer og fremragende service er en naturlig og uundværlig del af kulturen i hele virksomheden. NLMK Europe har udviklet denne forbedringskultur på alle virksomhedens produktionsanlæg. Med udgangspunkt i strategiske mål, som alle i organisationen kender, har virksomheden udarbejdet udviklingsplaner for at inddrage de vigtigste initiativer og forbedringsidéer.

NLMK Europe har implementeret værktøjer såsom 5S, TPM og 6SIGMA, som nu udrulles på de forskellige produktions- og distributionssteder. Der fastlægges benchmarks og organiseres teknisk vidensdeling med jævne mellemrum, både de forskellige europæiske virksomheder imellem og mellem NLMK Europe og NLMK Group. NLMK Strasbourg har to gange modtaget prestigefulde JIPM-priser, nemlig priserne "Continuity" og "Excellence" for TPM.

Tilgangen med løbende forbedringer strækker sig også til vores mest værdsatte ressource: Vores medarbejdere. Hvert år udruller virksomheden ambitiøse planer for uddannelse og kompetenceudvikling, kombineret med jævnlig og åben intern kommunikation. Takket være bidragene fra vores teams udvider NLMK Europe hele tiden sit sortiment af nytænkende produkter og serviceydelser, der er tilpasset vores kunders krav og behov. Vores salgs-, planlægnings-, kvalitets- og logistikteams samarbejder om at understøtte vores kunders aktuelle og fremtidige behov.