pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem

I en verden i hastig forandring og med heftig konkurrence er nicheprodukter og konkurrencedygtige priser ikke nok. Nøglen til succes ligger i at skabe en lærende organisation, hvor løbende forbedringer og fremragende service er en naturlig og uundværlig del af kulturen i hele virksomheden.

NLMK Europe har udviklet en sådan forbedringskultur på alle virksomhedens produktionsanlæg. Med udgangspunkt i strategiske retningslinjer, som alle i organisationen kender, udarbejdes der udviklingsplaner, der omfatter de vigtigste initiativer og forbedringsidéer.

Der er implementeret værktøjer såsom 5S, TPM og 6SIGMA, og de udbredes på de forskellige produktions- og distributionssteder. Benchmarks og teknisk vidensdeling organiseres med jævne mellemrum, både i hele koncernen og de forskellige europæiske virksomheder imellem, samt mellem NLMK Europe og NLMK Groups hovedafdeling (i Rusland).

Strasbourg-afdelingen har to gange vundet prestigefulde JIPM-priser, nemlig priserne "Continuity" og "Excellence" for TPM.