pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Logistik

NLMK DanSteel leverer produkterne til kunderne på flere forskellige måder. Da virksomheden har sin egen havn, transporteres 65 % af produkterne direkte til kunderne.

Søtransport

Hovedparten af NLMK DanSteels produkter leveres til kunderne fra vores egen havn. Stevedorefirmaet A. Henriksen Shipping A/S står for lastning og losning af skibene og er også skibsagent for alle skibsanløb.

Havnens placering i Roskilde Fjord sætter grænser for størrelse og dybgang på de skibe, der anløber havnen. Dybgangen er maksimalt 5,5-6,0 meter. Af hensyn til sikker navigation i havnen må skibene ikke være længere end 130 meter.

NLMK DanSteels havn er naturligvis omfattet af de krav, der er fastlagt af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), i ISPS (den internationale kode for sikring af skibe og havnefaciliteter) og i SOLAS kapitel XI-2. NLMK DanSteel har i tæt samarbejde med det danske politi gennemført to analyser af sårbarheden og har udarbejdet en sikkerhedsplan. Efterfølgende har den danske Trafik- og Byggestyrelse godkendt vores foranstaltninger, og vi er nu registreret som godkendt havn på IMO's websted med følgende data:  l’OMI.

Nom du port : Frederiksvaerk
Numéro de code ONU pour le port :DKFDV-0001
Nom de l’installation portuaire : Staalvaerkshavnen
Point de contact: PFSO Martin Dan Jensen
Téléphone du Responsable des Expéditions:+45 4778 2485
Téléphone mobile: +45 2324 5179
E-mail:mdj@nlmk.com

Jernbanetransport

NLMK DanSteel har sit eget jernbanespor i direkte forbindelse med Lokalbanen. To gange om ugen, tirsdag og torsdag aften, får vi leveret tomme jernbanevogne, og de læssede vogne tages med retur.

Vejtransport

Omkring 25 % af vores pladeproduktion transporteres ud til kunderne med lastbil.

Plader fra produktionen transporteres til vores moderne lagerhaller. I lagerhallerne sorteres og stables pladerne. Vi bruger hovedsageligt magnetkraner til læsning af lastbiler, vogne og interne transportenheder.

Plader, der skal transporteres med skib, læsses på interne enheder og sorteres i slæng på op til 10 tons. Derefter transporteres de til vores havn. Den gennemsnitlige læssekapacitet på vores havnekran er ca. 150 tons om timen. Der bruges ekstra brede løftekløer for at undgå kantskader på pladerne.

Med henblik på at sikre vores produkters høje kvalitet udføres alle procedurer på NLMK DanSteel, herunder håndtering, transport og læsning af stålpladerne, i fuld overensstemmelse med skriftlige instruktioner for hver enkelt proces.

Portvagten hører under Logistik og har foruden de normale opgaver i en port- og sikkerhedsfunktion også ansvaret for, at alle lastbiler vejes ved ind- og udkørsel.

Alle lastbiler, der transporterer plader til vores kunder, vejes på vores certificerede brovægt.