pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

Produktionsprocessen

NLMK DanSteel tilbyder et bredt udvalg af dimensioner, med tykkelser mellem 5 og 220 mm, og bredder mellem 1.000 og 4.050 mm. NLMK DanSteel A/S får sine råmaterialer fra Novolipetsk Steel (NLMK) i Lipetsk, 500 km syd for Moskva. Hver uge ankommer der skibe med kvalitetsslabs – basismaterialet til stålplader – fra NLMK, som lægger til i NLMK DanSteel A/S' egen havn.

Første skridt er at kontrollere dimensioner, vægt og mærkning på de store moderslabs fra NLMK. Derefter skæres de til såkaldte babyslabs, der vejer mellem 1,5 og 35 tons og varierer i tykkelse fra 100 til 360 mm.

Før genopvarmning i ovnen klargøres de enkelte babyslabs ved hjælp af flammeskæring på slabslageret og mærkes med et identifikationsnummer, der sikrer sporbarhed gennem hele produktionsprocessen. Når basismaterialet er skåret i babyslabs, transporteres de til de naturgasfyrede ovne, hvor de genopvarmes til en valsetemperatur på 1.200 °C. Genopvarmningen er computerstyret, og maksimumtemperaturen er 1.325 °C.

Selvom slabsene opvarmes i en atmosfære med lavt iltindhold, der holder oxideringen af overfladen på et minimum, vil der dannes glødeskæl. Det hårde og tynde lag glødeskæl kan beskadige pladernes overflade, når de valses i valseværket. Derfor fjernes glødeskællene ved hjælp af "afskælning", hvor der sprøjtes vand med et tryk på 200 bar på overfladen lige inden valsning.

Glødeskællene genindvindes – præcis ligesom alle andre biprodukter – og genanvendes i forskellige produktioner.

Fra afskælningen transporteres de enkelt slabs videre til valsningsstanderen. Slabtemperaturen er nu på omkring 1.180 °C. Slabsene valses ved et tryk på op til 8.000 tons for at producere en plade med den ønskede bredde og tykkelse.

Standeren er en såkaldt "fire-etages" valsestander, hvor to arbejdende valser med en diameter på 1.000 mm understøttes af to backupvalser med en diameter på 2.000 mm.

NLMK DanSteel A/S procède également au laminage contrôlé des plaques, où la température et la déformation mécanique sont contrôlées à l’aide des propriétés mécaniques spécifiques des plaques après le laminage. En fonction du processus de laminage, cela donne naissance à des plaques normalisées ou laminées thermomécaniquement, présentant des propriétés mécaniques améliorées.

NLMK DanSteel A/S udfører også kontrolleret valsning af plader, hvor temperaturen og den mekaniske deformering styres, så den resulterer i specifikke mekaniske egenskaber for pladerne efter valsning. Afhængigt af valsningsprocessen resulterer det i normaliserede eller termomekanisk valsede plader med forbedrede mekaniske egenskaber. NLMK DanSteel A/S kan producere stålplader med en tykkelse mellem 5 og 220 mm, en bredde på 4.050 mm og en længde på over 20 meter. Den den mekaniske varmebehandling i valsningsprocessen kan forårsage en vis ikke-planhed i pladen. De netop valsede plader rettes derfor i en varmerettersmaskine ved temperaturer på mellem 700 og 1.000 °C. De ni valser i varmerettersmaskinen retter pladen ud, før den føres videre til køleanlægget. Pladerne afkøles i omkring en halv time, så temperaturen når ned på ca. 500 °C. Tykkere plader stables og køler langsomt ned til omkring 200 °C for at undgå hydrogenrevner.

I nogle tilfælde er det nødvendigt med en varmebehandling efter valsningen, enten for at opnå bestemte mekaniske egenskaber eller i henhold til normer, standarder eller kundekrav. Denne proces kaldes normalisering og udføres ved at genopvarme pladerne til omkring 900 °C i en naturgasfyret ovn. Temperaturen holdes på dette niveau i et par minutter. For at imødekomme den stigende efterspørgsel på normaliserede plader har NLMK DanSteel A/S investeret i ny og større kapacitet. NLMK DanSteel A/S har nu en normaliseringskapacitet på 80 % af den samlede pladevolumen.

Efter normalisering rettes pladerne i koldrettersanlægget, før de afskæres til den bestilte størrelse.

Selvom nogle plader sendes direkte på lager uden afskæring, skal hovedparten af pladerne først tilskæres i begge sider i dobbeltskæreren, før de afskæres i den endelige længde. På dette tidspunkt skæres der også en prøve, der sendes til vores laboratorium for at blive testet. Ved tykkere plader anvender NLMK DanSteel A/S flammeskærere til at tilskære pladerne i de dimensioner, der er angivet i kundens specifikationer. Efter tilskæring kontrolleres dimensioner, geometri, overflade og mærkning.

Omkring 20 % af produktionen slyngrenses, og der påføres primer som beskyttelse mod rustdannelse. Processen inkluderer tørring af pladerne, slyngrensning og påføring af maling. Malingen er en specielt holdbar rustbeskyttelsesblanding. Alle plader sorteres og stables i vores store lagerhaller.

Pladerne læsses på lastbiler eller på jernbanegodsvogne med magnetkraner, så de kan blive transporteret videre til kunderne. Alternativt læsses de på interne enheder for at blive transporteret til vores egen havn, hvor de lastes på skibe. 70 % af produktionen sendes med skib, 15 % med lastbil og 15 % med tog.

Produktionsprocessen på NLMK DanSteel